WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SPJ
Dodane przez prezes dnia 21.10.2013
DNIA 4 LISTOPADA 2013 ROKU O GODZ. 15.20 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W CZERSKU ODBĘDZIE SIĘ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SPJ


NA ZEBRANIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA. JEST TO WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE, NA KTÓRYM DOTYCHCZASOWY ZARZĄD ZŁOŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
4.11.2013 r.

1. Powitanie zebranych
2. Otwarcie zebrania przez Prezesa SPJ
3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
4. Przedstawienie porządku zebrania i jego przyjęcie przez zebranych
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji uchwał i wniosków
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej
7. Sprawozdanie prezesa SPJ z czteroletniej kadencji
8. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi
10. Wybór kandydatów do nowych władz stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej
11. Sprawozdanie przewodniczącego komisji mandatowo-skrutacyjnej
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
14. Wolne głosy i dyskusja
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
16. Przyjęcie uchwał i wniosków
17. Zakończenie zebrania

WSZYSTKIE DOKUMENTY NA WZC SĄ DOSTĘPNE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ, U SEKRETARZA STOWARZYSZENIA - PANA PATRYCJUSZA MUCHOWSKIEGO