Strona Główna Forum Linki27 Stycze 2023 
 
Nawigacja
Strona Główna
FAQ
Forum
Linki
Kontakt
Szukaj
Pobierz pliki
O Stowarzyszeniu
Zarząd
Siedziba
Statut Stowarzyszenia

Podstawowe dane:
KRS: 0000249679
NIP: 555-20-19-282
Regon: 220179626
Konto bankowe
Działania
LATO 2010
Uytkownikw Online
Goci Online: 1
Brak Uytkownikw Online

Zarejestrowanch Uzytkownikw: 2
Nieaktywowany Uytkownik: 0
Najnowszy Uytkownik: prezes
1% DLA NATALKI
W tym roku Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki” zachęca do przekazania 1% podatku na leczenie i rehabilitację Natalki Brzezińskiej. Aby przekazać 1% podatku, wystarczy w rozliczeniu rocznym, w rubryce „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”, wpisać: KRS 0000037904, a w polu cel szczegółowy 1%: 33826 Brzezińska Natalia.
KONTO BANKOWE


Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki”
Dworcowa 8
89-650 Czersk

Numer konta bankowego

75 8147 0002 0000 0172 2000 0010WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SPJ
Newsy
DNIA 4 LISTOPADA 2013 ROKU O GODZ. 15.20 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W CZERSKU ODBĘDZIE SIĘ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SPJ


NA ZEBRANIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA. JEST TO WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE, NA KTÓRYM DOTYCHCZASOWY ZARZĄD ZŁOŻY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI.

Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego
4.11.2013 r.

1. Powitanie zebranych
2. Otwarcie zebrania przez Prezesa SPJ
3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
4. Przedstawienie porządku zebrania i jego przyjęcie przez zebranych
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji uchwał i wniosków
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej
7. Sprawozdanie prezesa SPJ z czteroletniej kadencji
8. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi
10. Wybór kandydatów do nowych władz stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej
11. Sprawozdanie przewodniczącego komisji mandatowo-skrutacyjnej
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zarządu
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej
14. Wolne głosy i dyskusja
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
16. Przyjęcie uchwał i wniosków
17. Zakończenie zebrania

WSZYSTKIE DOKUMENTY NA WZC SĄ DOSTĘPNE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ, U SEKRETARZA STOWARZYSZENIA - PANA PATRYCJUSZA MUCHOWSKIEGO
Zebranie Zarządu SPJ
Dnia 18 września 2013 r. o godz. 16.00 w gabinecie dyrektora szkoły odbędzie się posiedzenie Zarządu SPJ.

Porządek zebrania w dniu 18.09.2013 r.

1. Powitanie
2. Przedstawienie porządku zebrania
3. Przedstawienie przez skarbnika sytuacji finansowej stowarzyszenia.
4. Podsumowanie akcji letniego wypoczynku dzieci
5. Podsumowanie akcji „1% dla stowarzyszenia” .
6. Przydział zadań do realizacji w związku z organizacją walnego zebrania członków.
7. Dyskusja.
8. Zakończenie zebrania.

Zapraszam wszystkich Członków zarządu.
Kolejne działanie SPJ wsparte dotacją
Zarząd SPJ otrzymał dotację z budżetu Gminy Czersk w ramach realizacji programów z profilaktyki uzależnień.

Za otrzymaną dotację zorganizowaliśmy profilaktyczno-zdrowotny biwak żeglarski, w którym uczestniczyli uczniowie klasy żeglarskiej - Va. Oprócz typowych zajęć sportowych i żeglarskich podczas biwaku zrealizowano program profilaktyczny. Krótkie sprawozdanie z biwaku przedstawiamy poniżej.

AHOJ, PRZYGODO! - CZYLI OBÓZ "WILKÓW MORSKICH" Z KLASY VA


Tak, tak, możemy się już nazwać "wilkami morskimi", bo w czwartej klasie przeżyliśmy już taki obóz , wraz z chrztem, a przez cały ten rok szkolny zdobywaliśmy kolejne szlify żeglarskie.
Na tegoroczny czekaliśmy więc bardzo niecierpliwie, bo wiedzieliśmy, że możemy się spodziewać czegoś naprawdę wspaniałego!
Od poniedziałku, 17.06 do piątku - 21.06 przebywaliśmy więc na obozie żeglarskim na półwyspie Lipa. Pogoda była naprawdę wspaniała. W ogóle nie padał deszcz, było bardzo ciepło, świeciło słońce i panowały doskonałe warunki do żeglowania. Trening ten odbywał się pod bacznym i surowym wzrokiem instruktorów żeglarstwa: pana Tomasza Kędzierskiego oraz pana Grzegorza Klauzy. Towarzyszyła nam również wychowawczyni pani Hanna Fryca.
Każdy dzień rozpoczynaliśmy od gimnastyki, nazywanej przez nas naszym porannym fitness, którą prowadził pan Grzegorz Klauza. Potem śniadanko ( pyszne, jak wszystkie posiłki w Lipie!), a zaraz po nim na wodę, aż do obiadu. Po odpoczynku znowu na łódki - OPTYMISTY i tak do kolacji. Wieczorem zabawy, zajęcia z panią Marią Narloch, wesołe i bardzo ciekawe.
We wtorek przed południem pan Tomek zabrał nas na wycieczkę rowerową do Wdzydz na lody. Środa wyglądała trochę inaczej, bo cały dzień żeglowaliśmy na dwóch jachtach. Dziewczyny z panem Tomkiem, a chłopcy z panem Grzegorzem. Pracę przy sterze czy naciąganiu żagli umilaliśmy sobie wesołą bitwą ,, na wodę" - zbliżaliśmy łodzie do siebie i bezlitośnie oblewaliśmy się wodą z jeziora ( nie oszczędziliśmy nawet nauczycieli!). Było gorąco, więc sprawiło nam to dziką przyjemność. Zdobyliśmy wieżę widokową we Wdzydzach oraz wykąpaliśmy się, zjedliśmy pyszne lody i wróciliśmy do Lipy.
W czwartek ćwiczenia w żeglowaniu i wywrotkach do wody ( wierzcie, że to nie takie łatwe, wywrócić się do wody, odwrócić łódź i płynąć na niej do brzegu!) Wieczorem śpiewaliśmy szanty, a Łukasz Biesek rozśmieszył nas do łez swoją parodią kabaretu Ani Mru- Mru. Julia Leszszyńska pięknie nam zaśpiewała, a Maksiu Grzelak zagrał fantastyczny koncert na skrzypcach. Ale mamy talenty! Wieczorem natomiast czekała nas niespodzianka. Wizyta w salonie gier! Rewelacja! Przedtem jednak jeszcze jedna atrakcja, czyli zabawy militarne na paint ball'u.
Piątek, czyli ostatni dzień, upłynął nam na "odstawieniu" łódek do hangaru w Borsku i pieszym powrocie do Lipy. Potem tylko obiad, pakowanie, sprzątanie domków i niestety powrót do domu.
Czas na obozie biegł nieubłaganie szybko. Nuda? To nie dla nas! Dużo śmiechu, fantastycznej zabawy, intensywny trening żeglarski, próba sprawdzenia siebie, swoich umiejętności, charakteru, no i czas spędzony ze sobą - to najważniejsze atuty tego pobytu. Dotarliśmy się, zgraliśmy i poznaliśmy jeszcze lepiej. Szkoda, że to już ostatni taki obóz w "podstawówce"! Ahoj!
opracowała Hanna Fryca
Działania w ramach PROW
Stowarzyszenie Przyjaciół „Jedynki” realizuje operację pod nazwą „Doposażenie stanicy wodnej nad jeziorem Ostrowite w łodzie klasy Optymist”, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek aplikacyjny został wysłany już w lutym i po jego pozytywnej ocenie w maju przystąpiono do jego realizacji. Jednym z zadań operacji było zakupienie 3 żaglówek klasy Optymist. Łodzie te już znajdują się w stanicy wodnej w Ostrowitem. Będą one użytkowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Czersku w czasie zajęć żeglarskich klas sportowych. Poza tym w okresie tegorocznych wakacji łodzie będą nieodpłatnie wypożyczane wszystkim chętnym przebywającym nad jeziorem Ostrowite.
Stowarzyszenie otrzymało dotację z Urzędu Marszałkowskiego stanowiące 70% planowanego budżetu operacji. Pozostałe środki to część 1% odpisu podatku, podarowana stowarzyszeniu przez Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Korczaka w Czersku. Operacja przekazania odpisu podatkowego była możliwa dzięki pośrednictwu Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła” z Mysłowic, które od kilku lat gromadzi dla nas środki finansowe z tego źródła. Obecnie pieniądze te trafiły do Stowarzyszenia Przyjaciół „Jedynki” w formie dotacji na realizację wspomnianej operacji oraz drugiego projektu - półkolonii dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. Stanowią one wkład własny stowarzyszenia w realizowane zadania.
Dziękujemy wszystkim Darczyńcom za wpłacone kwoty. Bez Waszej hojności realizacja wielu zadań i projektów nie byłaby możliwa.

Poniżej zamieszczamy regulamin wypożyczeń łodzi.


Regulamin wypożyczalni jachtów żaglowych klasy OPTYMIST

1. Wypożyczający, musi spełnić następujące wymagania:
a) być pełnoletni (odpowiada prawnie za łódź i osprzęt);
b) legitymować się dokumentem tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, patent);
c) dokonać wpisu do Książki Wypożyczeń lub potwierdzić wpis własnoręcznym
podpisem - podpis w Książce Wypożyczeń oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Dane osobowe w Książce Wypożyczeń są chronione i będą wykorzystywane tylko na potrzeby Operacji
2. Żaglówki, w liczbie trzech, wypożyczane są bez opłat, w ramach operacji „Doposażenie stanicy wodnej nad jeziorem Ostrowite w łodzie klasy Optymist”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
3. Bosman przystani może odmówić wypożyczenia sprzętu z uwagi na :
- prognozowane warunki atmosferyczne;
- inne przesłanki zagrażające bezpieczeństwu ludzi i sprzętu;
4. Wypożyczający zobowiązany jest do używania kamizelki ratunkowej wypożyczanej razem ze sprzętem.
5. Podczas pływania zabrania się przybijania w miejsca do tego nieprzeznaczone, skakania ze sprzętu do wody, moczenia kapoków, wpływania na kąpielisko.
6. Za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji koszty naprawy ponosi Wypożyczający.
7. O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości typu kolizja z innym środkiem pływającym, wywrotką, nieszczelnością łodzi itp., należy niezwłocznie powiadomić bosmana przystani.
Po zapoznaniu się z powyższym regulaminem można wypożyczać sprzęt.
Życzymy miłego wypoczynku.
Zarząd SPJ

ZAPRASZAMY NAD JEZIORO OSTROWITE

Logowanie
Nazwa Uytkownika

HasoZapomniane haso?
Wylemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mog dodawa posty w shoutboksie.

Brak postw.
Copyright © 2006
246253 Unikalnych wizyt

Powered by v6.00.304 © 2003-2005 | Original DAJ Green Theme by: Dustin Baccetti : Ported for PHP-Fusion by: